Sheet1 A B C D E 1 Samhälle Köns-uppdelat Kommun ID

3666

Fastighetsregister och mikrodata - SCB

Det avgörande Fastighetstaxeringsregistret kan fungera som en kompletterande datakälla. Källa: Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och SCB. Kolada API-anrop: https://api.kolada.se/v2/data/municipality/1781/kpi/N07908 (N07908 = nyckeltalet, 1781  av J Olofsson · Citerat av 3 — Länsstyrelser. Fastighetstaxeringsregister. Skatteverket, SCB. Samtliga dataunderlag som utvärderats presenteras i kommande avsnitt med en kort motivering,. Migrations- och integrations- statistik vid SCB. – nuläge och utveckling. Befolknings- och välfärdsstatistik 2005:5.

Scb fastighetstaxeringsregistret

  1. Askarna
  2. Timanstallning mall
  3. 100 steg from bombay till paris
  4. Alektum group telefonnummer
  5. After building aether scope
  6. Äldreboende kostnad göteborg
  7. Dos santos apartments
  8. Olika utbildningar försvarsmakten
  9. Böter på överlast lastbil

2018-09-20. Kontakt. Jerker Moström, SCB. +46 010-479 40 31. jerker.mostrom@scb.se.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Fakta om statistiken . Fastighetstaxeringsstatistik publicerats av Statistiska centralbyr n (SCB) i fastighetstaxeringsregistret i syfte att beskriva landets fastighetsbest nd.

Scb fastighetstaxeringsregistret

Fastighetstaxeringsregistret 1998 - SCB

Kommentar  Källa: SCB, registret över totalbefolkningen (RTB), årlig. Aktualitet: det Källa: SCB, registret över totalbefolkningen (RTB) Källa: Fastighetstaxeringsregistret vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant möjliggöra en beskrivning av landets fastighetsbestånd. Fastighetstaxeringsregistret levereras av Skatteverket.

Scb fastighetstaxeringsregistret

Fastighetstaxeringsregistret, värdedelspost, icke skattepliktig del av jordbruks eller annan fastighet, posttyp 4: År: 1975–1980: Arkivkod: 015 M4AE: Kommentar Register: Fastighetstaxeringsregistret (FTR) Version: FTR, FTR:s uttagsdatabas, fastighetsnivå Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Fastighetstaxeringar Kontaktperson: Dan Borglund, tel: 08-506 947 83, e-post: dan.borglund@scb.se Erik Eklund, tel: 08-506 943 07, e-post: erik.eklund@scb.se DEL 3 Öppna geodata för fritidshusområden. SCB tar fram gränser för fritidshusområden med hjälp av registerdata, till exempel Lantmäteriets fastighetskarta, lägenhetsregister och koordinatsatta byggnadsregister. De finns att ladda ner fritt som öppna geodata. Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 byggnader klassade som fritidshus. Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och tidpunkten avser den 1 januari respektive år. Fritidshus definieras som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) På den här sidan hittar du information om fastighetstaxering.
Dn flyktingkrisen

Scb fastighetstaxeringsregistret

Variab eln byggnadsår kompletteras från fastighetstaxeringsregistret (FTR) och S CB:s nybyggnadsstatistik . På den här sidan hittar du information om fastighetstaxering. Du som äger en fastighet får en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år. Arealen improduktiv skogsmark enligt fastighetstaxeringsregistret bygger på taxerad areal skogsimpediment.

Uppgifter om bostadsbestånd 1975 och 1990 är hämtade från folk- och bostadsräkningarna dessa år. Uppgifter om bostadsbestånd 2010, 2011 och 2012 är hämtade från fastighetstaxeringsregistret. Uppgifter om antal lägenheter i samtliga rikets kommuner per den 1 SCB: Nationalräkenskaperna (NR), Kommunal och regional energistatistik (KRE), Årliga energiundersökningen (AREL), Energiindikatorer, Årliga . (Fastighetstaxeringsregistret) och Lantmäteriets fastighets- och .
Abel the weekend

naturvet quiet moments
malkulor naftalen
naringslivets hus lunch
4 6 21 cnn 10
gustavsson, bernt. vad är kunskap_ en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

SOU 2004:036 Reformerade egendomsskatter

Fastighetstyper. Källa: Fastighetstaxeringsregistret Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret. Lägenheter. Källa: SCB Aktualitet: det senast aktuella redovisningsåret Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2.


Rokavvanjning akupunktur
mitt pensionsval.se

Planeringskatalogen - Fritidshusområden - Planeringsunderlag

SCB. Statistik över byggande, bostäder och fastigheter. Rein Billström & Martin Fritidshus (fastighetstaxeringsregistret, totalt antal och därav  I SCB:s årliga Undersökning om Levnadsförhållanden besvaras vissa år frågan om Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____335520.aspx Antal lägenheter hämtas från fastighetstaxeringsregistret (FTR) per  (N00941). Kolada (Bolagsverket + SCB).