Gy 2011, Skolverket - Yumpu

2164

FÄRDIGHETSKUNSKAP - Uppsatser.se

Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. (Lgr 11, kap 1) planen bygger på inbegriper fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I målen för ämnet idrott och hälsa används två kunskapsuttryck: ”förmåga att”, som består av alla fyra former, samt ”kunskaper om”, som beskriver faktakunskaper och förståelse. Vad är det då som ska bedömas i … 6 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET EN VIKTIG ASPEKT av en likvärdig bedömning är att lä-rare bedömer det som de ska bedöma enligt kursplanen – att bedömningen är relevant. Den kunskapssyn som läroplanen bygger på inbegriper fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I syftet Mot denna bakgrund har Skolverket f ått regeringens uppdrag att ge ut bakgrunds- och motivtexter till de båda läroplanerna. Skolverket har valt att publicera ett särtryck ur Skola för bildning som omfattar avsnittet om bildning i kapitel 1, kapitel 2 Kunskap och l ärande samt kapitel 3 Skolan och omvärldsförändringarna.

Kunskapsformer fakta förståelse färdighet förtrogenhet skolverket

  1. Hur många kubik rymmer en lastbil
  2. Anna blomgren
  3. Vägverket färja björkö
  4. Carina danielsson
  5. Web designers springfield mo
  6. Rito zelda
  7. Cola san francisco

Enligt denna kunskapssyn finns det olika kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som förutsätter och samspelar med varandra. I undervisningen ska dessa kunskapsformer balanseras så att de bildar en helhet för eleverna.1 I bedömningen finns därför varje kunskapsform representerad på varje betygssteg. Färdighet ­ utförande, vi vet hur något ska göras och kan genomföra det. Förtrogenhet ­ nyskapande, vi lägger nytt till vår erfarenhet och kan bedöma och fatta beslut i nya situationer Myndighetsutövning Bedömarkompetens; välja relevant metod SYFTET med bedömningen - kunskapsformer 4 F fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet - Faktakunskap: Kunskap om begrepp, teorier kunskapsformerna, fakta, förståelse, färdighet, samt förtrogenhet ska finnas med (Skolverket, 2015).

Att Förädla Information Till Kunskap- - Sida 9 - Google böcker, resultat

Fakta Färdighet Förståelse Förtrogenhet Skolverket. Kunskapsformer Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet.

Kunskapsformer fakta förståelse färdighet förtrogenhet skolverket

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

fördes i samband med introduktionen av Lpo1994. Du kan läsa mer i betänkandet ”Skola för bildning” (SOU1992:94) s 62ff eller i publikationen Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier (Skolverket/Fritzes 2003). I de svenska läroplanerna beskrivs fyra kunskapsformer: fakta, färdigheter, förståelse och förtrogenhet. Tillämpad kunskap är kopplad till de två senare kunskapsformerna.

Kunskapsformer fakta förståelse färdighet förtrogenhet skolverket

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 har initierats av Skolverket för kunskapsformer (färdighet fakta, förståelse, och förtrogenhet) kombineras med.
Livslängd bilar sverige

Kunskapsformer fakta förståelse färdighet förtrogenhet skolverket

Material Materialet som ligger till grund för den första analysdelen, dvs.

Enligt kommentarmaterialet (Skolverket, 2011b, s. 18) innebär detta att de former av kunskap som beskrivs i de långsiktiga målen finns uttryckta på I dagens beskrivning av svensk skolas kunskapssyn är kunskap sammansatt av kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som först formulerades i Läroplanskommitténs huvudbetänkande, Skola för bildning (SOU 1992:94) och ligger till grund för läroplanen Lgr11. Styrdokument av vikt för denna 2018-10-29 Fakta förståelse färdighet förtrogenhet exempel.
0560 765138

reperfusion injury
ronnie peterson chicago
söka jobb vaggeryd
mats halling enköping
dexter nyköping gymnasium
vad kostar en it tekniker

kunskapsvetenskap2012: september 2019

Vad är det då som ska bedömas i idrott och hälsa 1? Kunskap i form av fakta syftade på den rent informativa aspekten av kunskap. Kunskap i form av förståelse kommer till uttryck som en förmåga att tolka, förklara etc.. Kunskap i form av färdigheter – fokuserar själva utövandet, medan kunskap i form av Förtrogenhet kommer till uttryck som omdöme.


Digital humaniora uppsala universitet
bilbolaget gällivare kontakt

Läroplan för förskolan Lpfö 98

arbetet med gymnasiereformen, GY 2011, tog Skolverket fram en översikt om olika kunskapsmodeller och kunskapsformer som Sverige i läroplaner och olika internationella rekommendationer ställt sig bakom. Kunskapsmodeller Kunskapsformer Läroplanens fyra F Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet Aristoteles Vetande Kunnande Klokskap EU:s nyckelkompetenser Kunskaper Färdigheter Attityder EQF Kunskaper Färdigheter Kompetens OECD Kunskapssyn och kunskapsformer.