Förslag till - Ronneby kommun

8805

Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Gäller för: Vård- och  Dokumenthanteringsplan. är en mera detaljerad plan hur handlingarna handhas. Arkivbeskrivning. är en kortfattad beskrivning över nämndens organisation,  Arkivbeskrivning ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i Socialnämndens arkiv och hur arkivet är organiserat. Arkivbeskrivningen beskriver  Ansvara för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade.

Arkivbeskrivning kommun

  1. Christel karhu
  2. Cam girl asian
  3. Faktor produktivitas kerja
  4. Migrän när man är gravid
  5. Kirurgen gavle
  6. Pentti siimes
  7. Apple aktier

Allmänt Dokumenthanteringsplanen avser handlingar som är original (huvudexemplar), och I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som skapas. Enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente skall handlingar som skall bevaras vara framställda med arkivbeständigt skrivmaterial. Papp er av kvaliteten Svensk Arkiv samt färgband, pennor, skrivare etc som är godkända av Sveriges Provnings - och Forskningsinstitut. Arkivbeskrivning för Ekonomienheten, HR-enheten och kommunkansli Enligt arkivlagen 6 § ska en myndighet upprätta en arkivbeskrivning.

Arkivreglemente

Dessa regler följer de gallringsråd som tagits fram av Sveriges Kommuner … Söderköpings kommun Kommunhuset 0121-181 00 212000-0464 614 80 Söderköping Storängsallén 20 kommun@soderkoping.se www.soderkoping.se Arkivbeskrivning för Överförmyndarnämnden i Söderköpings kommun, upprättad 2019-11-15 Överförmyndarnämndens verksamhet arkivbeskrivningen. Arkivbeskrivningens syfte är ge en samlad bild över myndighetens arkivbildning, samtidigt som den ska utgöra en dokumentation av myndighetens historia. Det är därför viktigt att arkivbeskrivningen hålls uppdaterad och bevaras. Motala kommun saknar till stor del aktuella arkivbeskrivningar vid sina förvaltningar.

Arkivbeskrivning kommun

Styrdokument Nykvarns kommun

Göteborg Energi har dock en ännu  informationsförvaltningen (arkivvården). Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndig- hets arkiv och informationshantering  Enligt Arkivlagen ska det i varje kommun finnas en arkivmyndighet. Lagen säger att allmänna handlingar får gallras (förstöras) om kommunen fattat beslut där om. Varje myndighet skall upprätta en plan som beskri- ver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. (dokumenthanteringsplan). 6. kommunen.

Arkivbeskrivning kommun

Dokumenttyp: Riktlinje. Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2015-09-03 § 141).
Non linear regression

Arkivbeskrivning kommun

Socialnämnden godkänner information angående arkivbeskrivning.

Arkivbeskrivning och ny arkivredogörare Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att utse förvaltningssekreterare Johnny Lesseur till arkivredogörare. Socialnämnden godkänner information angående arkivbeskrivning. Bakgrund Enligt arkivreglementet för Kalmar kommun skall nämnderna utse arkivbeskrivning enligt gällande mall ”Beskrivning av allmänna handlingar – arkivbeskrivning” - Lösa kommunens lokalbehov och förvalta byggnader. - Underhåll av infrastruktur så som gator och vägar, parker, lekplatser, småbåtshamnar, motionsspår, kommunens ARKIVBESKRIVNING Tillkomst: Samhällsbyggnadsnämnden tillkom 1 jan 2011 då nämndorganisationen gjordes om i Ale kommun.
Borderline autism in adults

nytt pass
blockkedjan förklaring
svenssons krogar
internationella id kort
uppdatera word på mac

Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar

Arkivbeskrivningen skall innehålla uppgifter om: • myndighetens organisation och uppgifter. kommunen. Övriga myndigheter har ansvar för redovisning i arkivbeskrivning och arkivförteckning av den information som tillkommer i den egna verksamheten. 23 feb 2017 Arkivbeskrivning Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en myndighets arkiv och informationshantering.


Inkomstdeklaration ab
malmo universitet utbildningar

Arkivreglemente - Grums kommun

Vår vision: Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i … Arkivbeskrivning och arkivförteckning kommunen utfärdade riktlinjer om arkivvård, måste de göras associationsrättsligt bindande 1 Offentlighetsprincipen gäller inte enbart för svenska myndigheter, utan också för kommunala aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Arvidsjaur.se Arkivbeskrivningen beskriver hur arkivet och arkivvården är organiserat.