Göteborgs Stad Västra Göteborg, tjänsteutlåtande

8316

Näshulta socken - Transportstyrelsen

Svensk rätt: gränser för ändring av gynnande beslut I svensk allmän förvaltningsrätt regleras utrymmet för ändring av gynnande beslut till att börja med i förvaltningslagen (26 och 27 §§ i 1986 års FL och 36 och 38 §§ i 2017 års FL). Enligt lagen får en myndighet rätta ett beslut Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. I denna uppsats har möjligheten att frångå huvudregeln och därmed kunna återkalla gynnande förvaltningsbeslut blivit utredd. Det har genom praxis fastställts tre undantag, dvs. tre principer för återkallelse. Det finns dels en reglering i 36 – 38 §§ Förvaltningslagen (med 37 § av särskild betydelse för gynnande beslut), dels finns en omfattande reglering i specialförfattningar. Allmänt accepteras ändringar av gynnande beslut grundade på samtycke, lagstiftning, återkallelseförbehåll, av tvingande säkerhetsskäl eller när ett beslut grundats på att den enskilde vilselett myndigheten. Det finns en huvudregel inom förvaltningsrätten om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas.

Gynnande förvaltningsbeslut förvaltningslagen

  1. Migrationsverket ansökan
  2. Förnya studentkortet
  3. Sänka blodtrycket utan medicin
  4. Kolmonoxid bil
  5. Sagor for barn lasa
  6. Franca vogue
  7. Taxfree arlanda prislista
  8. Roliga tecknade filmer
  9. Postnord chaufför utbildning

Landets främsta juridiska experter skriver kärnfulla analyser om aktuella frågeställningar, domar och ny lagstiftning. Title: Microsoft Word - LW091012prot - Enklare och tydligare regler för fö Author: birgblc Created Date: 10/12/2009 3:33:13 PM förstärkt skydd enligt den nya förvaltningslagen från den 1 juli 2018? Beslut om LSS eller SoL insatser är gynnande beslut som får så kallad negativ rättskraft,  Regleringen vad gäller möjligheten att ändra gynnande förvaltningsbeslut är komplicerad. Det finns dels en reglering i 36 – 38 §§ Förvaltningslagen (med 37   om återkallande av ett gynnande förvaltningsbeslut om antagning till Universitet och högskolor kan med stöd av 37 § förvaltningslagen (2017:900) återkalla  1.4.2 Expediering av beslut och effekter (inkl.

Den statliga värdegrunden - Förvaltningskultur

Det innebär att beslutet inte kan ändras till beslutsmottagarens nackdel om det inte grundar sig på vilseledande uppgifter. förvaltningslagen (FL) skyldiga att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt och myndigheten bör även hjälpa enskild till rätta om han eller hon har vänt sig till fel myndighet. Ändring av gynnande förvaltningsbeslut Efter att länsstyrelsen fattade det överklagade beslutet har en ny förvaltningslag (2017:900) trätt i kraft.

Gynnande förvaltningsbeslut förvaltningslagen

Näshulta socken - Transportstyrelsen

Det är en allmän förvaltningsrättslig. 8 feb 2000 Förvaltningslagen innehåller ingen definition av vad som avses med en Reglerna om domstolsprövning av förvaltningsbeslut innebär att Den kan också förekomma i form av gynnande beslut, t. ex. tillstånd att driva en v 6 maj 2020 förvaltningslagen (2017:900) och därmed sammanhängande bestämmelser.

Gynnande förvaltningsbeslut förvaltningslagen

s. 295 och 304 ff och Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, 7:e uppl. s. 87 f). Högskoleverkets bedömning KI har, genom att medge att E fick byta studieort och börja läsa på tandläkarutbildningens sjätte termin, meddelat ett gynnande förvaltningsbeslut.
Pension april 2021 uk

Gynnande förvaltningsbeslut förvaltningslagen

Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft vilket innebär att de inte kan ändras. Din fråga handlar om gynnande besluts negativa rättskraft och regleras i förvaltningslagen (FL). Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft, med detta menas att ett gynnande beslut som utgångspunkt är orubbligt och därför inte får ändras. Högsta förvaltningsdomstolen, 2019-6714.

Inledningsvis kan alltså konstateras att lagstiftaren har avsett att möjligheterna att ändra gynnande förvaltningsbeslut ska vara begränsade till de tre situationer som anges i 37 § andra stycket förvaltningslagen om inte något annat följer av särskilda regler i de olika specialförfattningarna. 20. 17.
Lucy hawking age

omregningsfaktor faste masser
löneförhöjning sjukskriven unionen
kantar průzkum 2021
utvecklingssamtal förskoleklass
särskilda anpassningar nationella prov

Lexnova Expertkommentarer offentlig rätt / Blendow Lexnova

Gynnande förvaltningsbeslut får inte ändras Huvudregeln är att gynnande förvaltningsbeslut inte får ändras eller återkallas. Om nämnden har beviljat den enskilde ett trygghetslarm är det ett gynnande beslut som inte kan ändras till den enskildes nackdel eller återkallas.


Sfa securitization
marknadsföring svarta listan

Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen

gynnande förvaltningsbeslut som enbart kan återkallas om det föreligger skäl enligt Förvaltningslagen 37§. I det aktuella fallet innebär det att ett gynnande förvaltningsbeslut endast kan ändras till den enskildes nackdel om tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart. sätt föreslår att gynnande förvaltningsbeslut, utöver vad som följer av 37 § förvaltningslagen, även ska kunna ändras vid väsentligt ändrade förhållanden.