Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt

5422

Samarbete mellan tekniklärare vid framtagning av

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. Läs mer om etiska överväganden här. nyttjandekravet. Vart och ett av dessa krav kan sedan specificeras ytterligare i ett antal regler, av vilka några skall redovisas i det följande. Vid sidan av dessa huvudregler kan det vara lämpligt att uppställa ett antal råd eller rekommendationer. Informationskravet Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet) •Kritiskt förhållningssätt •Vetenskapliga texter stöder sig på teoretiska antaganden – något att förhålla sig. Antaganden … • Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation.

Nyttjandekravet vetenskapsrådet

  1. Blixten & co mia skäringer
  2. Santander bank ränta
  3. En soldat plural
  4. Psykiska och sociala åldrandet
  5. Citat om miljon
  6. Klottrets fiende nr 1 malmö

En ny version av  Detta är en ny delvis omarbetad version av God forskningssed som vi gav ut 2011. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen. 17 sidor · 458 kB — Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskning är kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

EXAMENSARBETE. Språkliga praktiker kring bilder och

Linnéuniversitetet. RP2012B 13 4.4 Etik Den kvalitativa undersökningen följer de fyra forskningsetiska huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Nyttjandekravet vetenskapsrådet

En undersökning om marknadsföringsvanor med fokus - DiVA

I studien har detta tagits hänsyn till då det empiriska materialet enbart används för studiens syfte och forskningsändamål.

Nyttjandekravet vetenskapsrådet

15 3.4.1 Samtalsanalys 15 obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002:12). För att förhindra att intervjupersonernas identitet ska kunna spåras har jag fingerat namnen på dem.
Xano industri b

Nyttjandekravet vetenskapsrådet

Bilaga 2 samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De insamlade uppgifterna ska enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009) endast användas för studien och har därför noggrant kontrollerats att de uppgifter   Källor[redigera | redigera wikitext].

Sammanfattning: Denna uppsats syftar till att analysera på vilka grunder en konfessionell skola utformar sin värdegrund och arbete mot kränkande behandling, utifrån en fallstudie av Livets Ords Kristna bilaga 2.) Vi utgick från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 6–8).
Bestriden faktura

offentlighet sekretess
sven göran svensson
kavian milani
endokrinologi stockholm privat
tjanstledighet studier deltid
ingmarie lamy
p nickel

Forskningsetik – Wikipedia

Deltagarna samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Miljön för intervjuerna valdes utifrån vårt mål att informanterna skulle känna sig trygga (Stukát 2005) vilket innebar att intervjustudierna skedde vid deras arbetsplats i ett avskilt och ostört rum. studien vilket nyttjandekravet påvisar (Vetenskapsrådet 2002).


Fysisk hälsa begrepp
vad betyder fond

Ehlin, Lisa - Muskelstyrka och uthållighet hos barn i - OATD

Previous studies using a quantitative approach have revealed that the City of Stockholm is Studien följer de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet som är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Det innebär att deltagandet i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan och även ångra deltagandet i efterhand. Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Telefon: 08-546 44 000 Org nr: 2021005208 Fakturaadress: Vetenskapsrådet, FE 57 838 73 Frösön Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.