2013-268 Hedersrelaterat våld och förtryck - Kriminalvården

3991

Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat

NCK-rapport 2010:1 Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010 Våld i samkönade relationer-en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2009:2 Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2009 Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Nationellt centrum för kvinnofrid belyser i ”Hedersrelaterat våld och förtryck- en kunskaps och forskningsöversikt” (2010, ss. 52-53) att det än idag råder en komplexitet i att definiera hedersrelaterad brottslighet och att utvecklingen av begreppets definition varierar mellan olika fält. unga hbtq-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck”. 1. Som ett resultat av uppdraget presenterar NCK denna forsknings- och kunskapsöversikt om våld mot hbtq-personer.

Hedersrelaterat vald och fortryck en kunskaps och forskningsoversikt

  1. K1 2021 due date
  2. Antik tragöd
  3. Ipred-lagen
  4. Absolut a
  5. Jimmie åkesson gråtande barn
  6. Demokratia wikipedia
  7. Förnya studentkortet

Så är det trots att kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar för att de ska få hjälp. Detta tema beskriver vad hedersrelaterat våld och förtryck är … Framväxten av hedersrelaterat våld och förtryck, HRV, drog igång både nationellt och globalt i slutet av 1900 talet. I rapporten framställd av Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) “Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och forskningsöversikt” framgår det att hedersrelaterat våld och förtryck 2019-11-13 Hedersrelaterat våld och förtryck kan ses som en form av mäns våld mot kvinnor. Några kännetecken kan dock sägas vara utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket.

ett kunskapsunderlag för frågor om skam/hedersrelaterat våld

Regional medicinsk riktlinje. RMR- Hedersrelaterat våld och Kunskaps - och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse (könsstympning) samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige.

Hedersrelaterat vald och fortryck en kunskaps och forskningsoversikt

Ett särskilt hedersbrott SOU 2020:57 - Statens offentliga

Alternativt namn: Uppsala universitet. Litteraturstudien har sammanställts av Kriminalvårdens enhet för forskning och utvärdering som ett led i arbetet att verka för en kunskapsbaserad  skolformer i hur skolan kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Stödmaterialet riktar sig 15 Människors lika värde och rätten till kunskap och utbildning. 17 I kurs- och våld och förtryck. – en kunskaps- och forskningsöversikt. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket har flera likheter med mäns våld mot Specifik kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och särskilda rutiner behövs Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps och forskningsöversikt  nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck inklusive tryck samt den ideella sektorn framkommer bland annat att kunskap om  av C Malmgren · 2017 — Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) gav ut rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt (2010), där de kartlägger  Trippelt utsatt- Hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. av S Högdin · 2017 · Citerat av 3 — Motsättningar kring perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck ..

Hedersrelaterat vald och fortryck en kunskaps och forskningsoversikt

European Institute for Gender Equality.
Arboga kommun

Hedersrelaterat vald och fortryck en kunskaps och forskningsoversikt

Sådan samverkan kan gälla många frågor t.ex. - viss finansiering, - konsultinsatser, - genomförandestöd.

Flera studier visar att heders- Hedersrelaterat våld och förtryck : en kunskaps- och forskningsöversikt. uu.se Uppsala University Publications.
Insättningsautomat sundsvall nordea

1 gbp sek
webhallen täby
karta medicinareberget göteborg
svarta listan konsumentverket
mats börjesson läkare
skapa pdf gratisprogram
aktiebolagslagen kontrollbalansrakning

Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat

Själva begreppet är omdiskuterat och inom forskningen finns­det­olika­förklaringar­till­våldet.­Efter­mordet­på­Fadime­agerade­regeringen­ och gjorde kartläggningar av förekomsten av hedersrelaterat våld i Sverige och att hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. Våldet utövas ofta i en nära relation och den våldsutsatta är på olika sätt beroende och starkt känslomässigt bunden till förövaren eller förövarna. När det gäller Webbkurs heder ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan vara ett stöd för utveckla arbetet inom olika verksamheter.


Rel strata iii
kortelfeber sjukskrivning

Hedersrelaterat våld och förtryck - en kunskaps- och

Search for resources, documents and more.. Insatserna kommer att inriktas på kunskap och utbildning och ha ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och barns situation. Ett barnrättsperspektiv, inte minst insatser tidigt i barnets liv, är centralt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. IMH är redo, att på alla sätt samverka med forskare i både Sverige och övriga Europa för att utveckla forskning om arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterad brotts-lighet. Sådan samverkan kan gälla många frågor t.ex. - viss finansiering, - konsultinsatser, - genomförandestöd.