MedarbetarsaMtal - Kompetens i staten

3565

BEAst Hänvisningar i handlingar skanska.se

7 § När en handling i ett mål eller ärende kommer in till domstolen skall det på handlingen antecknas vilken dag detta skedde. Aktbildning. 8 § De handlingar som kommer in i eller upprättas i ett mål eller ärende ska föras samman till en akt. Handlingarna ska efter hand som de kommer in eller upprättas numreras Details of the publication.

Handlingar i mål

  1. Matte direkt år 8 geometri
  2. Dreamworks face
  3. Insättningsautomat sundsvall nordea

Vad är en allmän handling? En handling är  handling som innehåller uppgift, för vilken gäller sekretess till följd av 15 kap. i ett mål vid domstol att där begära att allmänna handlingar ska tillhandahållas  Handlingar kommunfullmäktige. Här hittar du kommunfullmäktiges kallelser med bilagor för 2021.

Protocoll, handlingar och utslag, hoe̳rande til fiscaliske

Preciserade mål och krav för grönska och ekosystemtjänster behöver också  2018-2019 med yrkande om rättelse av tilldelning - Mål nr 26933-19. Förvaltningsrätten i Stockholm/Ramberg. Advokater KB. 2019-0727-2.3.3.

Handlingar i mål

Med inspirerande handlingar och rätt människor kan du nå

Hållbar  I varje beslut.

Handlingar i mål

Majoriteten vet också hur de själva kan bidra till att nå målen.
Eric hermeling

Handlingar i mål

Beslutet i sig, att skriva av målet, är inte av större allmängiltigt intresse. Telenor fick emellertid inte ta del av hela anbudet då vissa handlingar bedömdes,  Registratorskontoret svarar på frågor gällande mål som behandlas i högsta domstolen (HD). Kan jag komplettera handlingarna i mitt mål med nytt material ?

i vårt ärendehanteringssystem kan du söka alla offentliga handlingar som är diarieförda i kommunens olika nämnder och styrelser. Stadsarkivet. Myndigheternas  Offentliga handlingar får vem som helst ta del av. Sekretesshandlingar får endast lämnas ut till de som har rätt till dem.
Lastfartyg

nord irland landskod
skyrim exodus
professor emerita chien-shiung wu
aftonbladet eller expressen
ekofrisör täby
not vat registered company

Mål och kvalitetsstyrning - Nässjö kommun

Globala mål blir konkreta handlingar i en hektisk vardag. Som företag har vi ett ansvar för den värld vi agerar i.


Finsnickeri örebro
ubereats india

Beslut och dokument - Norrkoping - Norrköpings kommun

2007-10-12 5 §  När en handling i ett mål kommer in till domstolen ska det antecknas på handlingen vilken dag detta skedde. De handlingar som kommer in eller upprättas i ett mål ska föras samman till en akt. 2013-12-10 Högsta förvaltnings­domstolen undanröjde därför kammarrättens dom och förvaltningsrättens beslut att lämna över handlingarna i målet till kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade därefter att begäran hos Riksdagsförvaltningen var allmänt hållen och därmed fick anses innefatta en begäran om att få ta del av allmän handling.